Հավանականություն, ժամանակ և սև խոռոչների ջերմությունը

 

Этюд шестой
Вероятность, время и теплота черных дыр
Հավանականություն, ժամանակ և սև խոռոչների ջերմությունը

Наряду с важнейшими теориями, о которых я уже говорил и которые описывают базовые составляющие мира, есть другой внушительный бастион физики, несколько отличающийся от остальных. К его воздвижению неожиданно привел единственный вопрос: что такое теплота?

Կարևորոգույն տեսությունների կողքին, որոնց մասին արդեն խոսել եմ և որոնք նկարագրում են աշխարհի հիքային բաղադրիչները, կա ֆիզիկայի մեկ այլ հսկա բերդ, որը տարբերվում է մյուսներից: Նրա կառուցմանը հանգեցրեց մի պարզ հարց՝ ի՞նչ է ջերմությունը: Continue reading “Հավանականություն, ժամանակ և սև խոռոչների ջերմությունը”

Մուտք ավագ դպրոց / Ֆիզիկա

Երբ նոր էի տեղափոխվել միջին դպրոց , պատկերացում չունեի ֆիզիկա առարկայի մասին։7-րդ դասարանից սկսեցինք այդ առարկան ուսումնասիրել , և ճիշտն ասած այդ տարի այդքան ել չէի սիրւոմ ֆիզիկան։Այս տարի , շատ էի սպասում և այս տարի իրոք ավելի հետաքրքիր անցավ , սկսեցինք նոր թեմաներ ուսումնասիրել։Եվ ամենահետաքրքիրն այն էր , որ մենք այնպիսի բաներ եինք սովորում , որոնք մեր հետ կատարվում ՝էին ամեն օր։Այս տարի շատ հաճույքով եմ սովորել այդ առարկան։Նաև ընկերացանք մեր ոսուցչուհու  ՝ Ընկեր Մխիթարյանի հետ։Ձմեռային ճամբարը միասին անացկցրեցինք շատ հետաքրքիր էր։Ճամփորդեցինք , լավ հիշողություներ ունեցանք։Շատ կտխրեմ , որ ավագ դպրոցում ընկեր Մխիթարյանը չլինի մեր ուսուցչուհին ,բայց միևնույն է շատ մեծ սիրով կհիշեմ միասին անցկացրած ժամանակը և ժամանակի ընթացում հույս ունեմ կկարողանանք հանդիպել։

Ներքին Էներգիա / Հարցեր

Ինչ է ներքին էներգիան,որոնք են փոփոխման եղանակները:

Մարմինը կազմող մասնիկների ջերմային շարժման կինետիկ և միմյանց հետ փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիաների գումարը կոչվում է ներքին էներգիա: Այն փոփոխում են աշխատանք կատարելով կամ ջերմափոխանակությամբ:

1.Նկարագրել ջերմահաղորդականության երևույթը <<ցուցադրող>> փորձը:

Տաք մարմնից սառը մարմնին կամ մարմնի տաք տեղամասից սառը տեղամասին ներքին էներգիայի հաղորդման պրոցեսը, որն իրականացվում է մոլեկուլների ջերմային շարժման և թոխազդեցության շնորհիվ, կոչվում է ջերմահաղորդականություն: Continue reading “Ներքին Էներգիա / Հարցեր”

Հավասարաչափ արագացող շարժման ուսումնասիրումը և արագացման որոշումը

Աշխատանքի նպատակը ՝Չափել այն արագացումը ,որով շարժվում է գնդիկը թեք  ճոռով և ուսումնասիրել հավասարաչափ արագող շարժումը։

Անրհրաժեշտ սարքեր և նյութեր ՝  մետաղե ճոռ , պողպատե գնդիկ , վայրկենաչափ , պողպատե գլան , չափերիզ , ամրակալան թաթիկով ;

Աշխատանքի ընթացքը ՝ Հավաքեցի  նկարում պատկերված  փորձասարքը ՝ մետաղյա ճոռը ա ,ամրացրեցի ամրակալանի թաթիկին։Չափաժապեավենով չափեցի ճոռի երկարությունը , որը գնդիկի անցած S ճանապարհն է :Ճոռի տակ դրեցի մետաղե գլանը ։ Մետաղե գնդիկը ճոռի վերևի մասից բաց թողնելու պահին միացրեցի վայրկենաչափը , մինչև գնդիկի հարվածելը մետաղե գլանին , դա գնդիկի  S ճանապարհի անցնելու ժամանակամիջոցն է ։

Փորձը կրկնեցի  5 անգամ  վերջում հաշվեցի a միջինը։

A  աագացումն հաշվելու համար օգտագործում են հետևյալ բանաձևը ՝ A = 2S/t²