Հավասարաչափ արագացող շարժման ուսումնասիրումը և արագացման որոշումը

Աշխատանքի նպատակը ՝Չափել այն արագացումը ,որով շարժվում է գնդիկը թեք  ճոռով և ուսումնասիրել հավասարաչափ արագող շարժումը։

Անրհրաժեշտ սարքեր և նյութեր ՝  մետաղե ճոռ , պողպատե գնդիկ , վայրկենաչափ , պողպատե գլան , չափերիզ , ամրակալան թաթիկով ;

Աշխատանքի ընթացքը ՝ Հավաքեցի  նկարում պատկերված  փորձասարքը ՝ մետաղյա ճոռը ա ,ամրացրեցի ամրակալանի թաթիկին։Չափաժապեավենով չափեցի ճոռի երկարությունը , որը գնդիկի անցած S ճանապարհն է :Ճոռի տակ դրեցի մետաղե գլանը ։ Մետաղե գնդիկը ճոռի վերևի մասից բաց թողնելու պահին միացրեցի վայրկենաչափը , մինչև գնդիկի հարվածելը մետաղե գլանին , դա գնդիկի  S ճանապարհի անցնելու ժամանակամիջոցն է ։

Փորձը կրկնեցի  5 անգամ  վերջում հաշվեցի a միջինը։

A  աագացումն հաշվելու համար օգտագործում են հետևյալ բանաձևը ՝ A = 2S/t²

 

 

 

 

 

Մարմինների փոխազդեցություն:Մարմնի զանգված

 

Փորձ 1.

Ունենք սայլակ, որի դիմացից  ամրացված  է առաձգական թիթեղ: Այն գտնվում  է դադարի վիճակում սեղանի նկատմամբ: Առաձգական թիթեղը ճկեցի, կապեցի թելով, որից հետո թելը այրեցի վառած լուցկով: Այրելուց հետո առաձգական թիթեղը ուղվեց, բայց սայլակը մնաց իր տեղում՝ դադարի վիճակում սեղանի նկատմամբ:

Եզրակացություն՝ Ես այս փորձից հասկացա, որ միայնակ մարմինը իր դիրքը չփոխեց: Նա մնաց դադարի վիճակում և իր տեղում:

 

Փորձ 2.

Նույն սայլակի թիթեղը  կապում ենք թելով և մոտեցնում ենք պատին: Լուցկով  այրելուց հետո սայլակը շարժվեց:Թիթեղը ուղվեց և այդ պահին հարվածեց պատին և շարժվեց:

Եզրակացություն՝ Սայլակի թիթեղ հարվածեց պատին, բայց ինքը պատից հարված ստացավ  և շարժվեց: Այսինքն պատի և սայլակի միջև եղավ փոխազդեցութուն:

 

Փորձ 3.

Երկու նույնատիպ սայլակներ մոտեցրեցինք իրար: Մեկ սայլակը կապել եինք թելով: Այրելուց հետո սայլակները շարժվեցին հավասար