ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔ։ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հաղորդիչներում լիցքավորված մասնիկները՝ մետաղներում էլեկտրոնները, էլեկտրոլիտներում` իոնները, կարող են ազատորեն տեղափոխվել մարմնի մի մասից մյուսը: Այդ լիցքավորված մասնիկներին անվանում են ազատ լիցքակիրներ: Էլեկտրական դաշտի բացակայության դեպքում ազատ լիցքակիրները հաղորդիչում կատարում են քաոսային (ջերմային) շարժում, ուստի կամայական ուղղությամբ նրանք տեղափոխում են  նույն քանակի լիցքեր: Էլեկտրական դաշտի առկայության դեպքում, նրա ազդեցության տակ, ազատ լիցքակիրները ջերմային շարժման հետ մեկտեղ կատարում են նաև ուղղորդված շարժում և այդ ուղղությամբ ավելի շատ լիցք տեղափոխվում:

electron-mobility1
Continue reading “ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔ։ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ”

Ֆիզիկա Ինքնաստուգում

Տարբերակ 3
1)Մորթով շփված կաուչուկը էլեկտարկանանում է բացասական
2) Եթե լիցքավորվա] մարմինը ձգվում է դեպի մետաքսով շփված ապակե ձողը , ապա այն լիցքավորված է դրական լիցքով։
3) Նկար 24-ում պատկերված են երեք զույգ գնդիկներ ։Ո՞ր զույգի գնդիկներ ունեն
Նույնանուն լիցքեր – 2
տարանուն լիցքեր – 3
լիցքավորված չեն – 1
4) Ա էլեկտրացույցը լիցքավորված է , իսկ Բ էլեկտրացույցը ՝ ոչ։Ինչպիսի ՝ ապակե , էբոնիտե , պղնձե , թե՞ պլաստմասե ձողով պետք է միացնել էլեկրացույցերը , որպեսզի երկուսն էլ լինեն լիցքավորված – պղնձե
5) Ա լիցքավորված գունդը ինչպիսի՞ ուժերով է ազդում։ Բ և Գ գնդիկները ունեն հավասար լիցքեր , իսկ 1, 1 < 1,2 – Բ-ի վրա ավելի մեծ ուժով։

Continue reading “Ֆիզիկա Ինքնաստուգում”

Հավասարաչափ արագացող շարժման ուսումնասիրումը և արագացման որոշումը

Աշխատանքի նպատակը ՝Չափել այն արագացումը ,որով շարժվում է գնդիկը թեք  ճոռով և ուսումնասիրել հավասարաչափ արագող շարժումը։

Անրհրաժեշտ սարքեր և նյութեր ՝  մետաղե ճոռ , պողպատե գնդիկ , վայրկենաչափ , պողպատե գլան , չափերիզ , ամրակալան թաթիկով ;

Աշխատանքի ընթացքը ՝ Հավաքեցի  նկարում պատկերված  փորձասարքը ՝ մետաղյա ճոռը ա ,ամրացրեցի ամրակալանի թաթիկին։Չափաժապեավենով չափեցի ճոռի երկարությունը , որը գնդիկի անցած S ճանապարհն է :Ճոռի տակ դրեցի մետաղե գլանը ։ Մետաղե գնդիկը ճոռի վերևի մասից բաց թողնելու պահին միացրեցի վայրկենաչափը , մինչև գնդիկի հարվածելը մետաղե գլանին , դա գնդիկի  S ճանապարհի անցնելու ժամանակամիջոցն է ։

Փորձը կրկնեցի  5 անգամ  վերջում հաշվեցի a միջինը։

A  աագացումն հաշվելու համար օգտագործում են հետևյալ բանաձևը ՝ A = 2S/t²

 

 

 

 

 

Հավասարաչափ արագացող շարժում:Արագացում: Հավասարաչափ արագացող շարժման արագացման որոշումը

1.Որ անհավասարաչափ շարժումն է կոչվում հավասարաչափ արագացող

Մարմնի շարժումը կոչվում է հավասարաչափ արագացող, եթե այդ շարժման արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում փոփոխվում է նույն չափով։ Continue reading “Հավասարաչափ արագացող շարժում:Արագացում: Հավասարաչափ արագացող շարժման արագացման որոշումը”

Ներածություն:Անհավասարաչափ շարժում:Միջին արագություն

1.ինչ է մեխանիկական շարժումը

Մեխանիկական շարժում է համարվում այն շարժումը, որը ժամանակի ընթացքում իր մարմնի դիրքն է փոփոխում այլ մարմինների նկատմամբ։

2.մեխանիկայի որ բաժինն են անվանում կինեմատիկա

Մեխանիկայի այն բաժինը, որն ուսումնասիրում է մարմինների շարժումները՝առանց դրանց պատճառների քննարկման, կոչվում է կինեմատիկա։ Continue reading “Ներածություն:Անհավասարաչափ շարժում:Միջին արագություն”