Հավասարաչափ արագացող շարժման ուսումնասիրումը և արագացման որոշումը

Աշխատանքի նպատակը ՝Չափել այն արագացումը ,որով շարժվում է գնդիկը թեք  ճոռով և ուսումնասիրել հավասարաչափ արագող շարժումը։

Անրհրաժեշտ սարքեր և նյութեր ՝  մետաղե ճոռ , պողպատե գնդիկ , վայրկենաչափ , պողպատե գլան , չափերիզ , ամրակալան թաթիկով ;

Աշխատանքի ընթացքը ՝ Հավաքեցի  նկարում պատկերված  փորձասարքը ՝ մետաղյա ճոռը ա ,ամրացրեցի ամրակալանի թաթիկին։Չափաժապեավենով չափեցի ճոռի երկարությունը , որը գնդիկի անցած S ճանապարհն է :Ճոռի տակ դրեցի մետաղե գլանը ։ Մետաղե գնդիկը ճոռի վերևի մասից բաց թողնելու պահին միացրեցի վայրկենաչափը , մինչև գնդիկի հարվածելը մետաղե գլանին , դա գնդիկի  S ճանապարհի անցնելու ժամանակամիջոցն է ։

Փորձը կրկնեցի  5 անգամ  վերջում հաշվեցի a միջինը։

A  աագացումն հաշվելու համար օգտագործում են հետևյալ բանաձևը ՝ A = 2S/t²

 

 

 

 

 

Նյուտոնի օրենքները

1.Նյուտոնի առաջի օրենքի ձևակերպումը:

Մարմինը պահպանում է իր դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը , եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում կամ նրանց ազդեցությունները համակշռված են:

Continue reading “Նյուտոնի օրենքները”

Հավասարաչափ արագացող շարժում:Արագացում: Հավասարաչափ արագացող շարժման արագացման որոշումը

1.Որ անհավասարաչափ շարժումն է կոչվում հավասարաչափ արագացող

Մարմնի շարժումը կոչվում է հավասարաչափ արագացող, եթե այդ շարժման արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում փոփոխվում է նույն չափով։ Continue reading “Հավասարաչափ արագացող շարժում:Արագացում: Հավասարաչափ արագացող շարժման արագացման որոշումը”

Ներածություն:Անհավասարաչափ շարժում:Միջին արագություն

1.ինչ է մեխանիկական շարժումը

Մեխանիկական շարժում է համարվում այն շարժումը, որը ժամանակի ընթացքում իր մարմնի դիրքն է փոփոխում այլ մարմինների նկատմամբ։

2.մեխանիկայի որ բաժինն են անվանում կինեմատիկա

Մեխանիկայի այն բաժինը, որն ուսումնասիրում է մարմինների շարժումները՝առանց դրանց պատճառների քննարկման, կոչվում է կինեմատիկա։ Continue reading “Ներածություն:Անհավասարաչափ շարժում:Միջին արագություն”