Հավանականություն, ժամանակ և սև խոռոչների ջերմությունը

 

Этюд шестой
Вероятность, время и теплота черных дыр
Հավանականություն, ժամանակ և սև խոռոչների ջերմությունը

Наряду с важнейшими теориями, о которых я уже говорил и которые описывают базовые составляющие мира, есть другой внушительный бастион физики, несколько отличающийся от остальных. К его воздвижению неожиданно привел единственный вопрос: что такое теплота?

Կարևորոգույն տեսությունների կողքին, որոնց մասին արդեն խոսել եմ և որոնք նկարագրում են աշխարհի հիքային բաղադրիչները, կա ֆիզիկայի մեկ այլ հսկա բերդ, որը տարբերվում է մյուսներից: Նրա կառուցմանը հանգեցրեց մի պարզ հարց՝ ի՞նչ է ջերմությունը: Continue reading “Հավանականություն, ժամանակ և սև խոռոչների ջերմությունը”

Մուտք Ավագ դպրոց / Քիմիա

6-րդ դասարանում պատեկրացում չունեի քիմիայի մասին , մտածում ՝էի , որ քիմիային միայն փորձերե ենք անելու , շատ անհամբերությամբ սպասում էի։7-րդ դասարնից սկսեցինք սովորել այդ առարկան , առաջին օրը շատ տխրել էի😔 , որ փորձ չենք արել, գնալով առարկան սկսեց բարդանալ , բայց 7-րդ դասարանում այդքան էլ բարդ չէր։Մեր ուսուցչուհին ՝ Ընկեր Սուսանը , շատ հեշտ , հասկանալի էր բացատրում , փորձում էր ամեն ինչ ներկայացնել հետաքրքիր փորձերի , տեսահոլովակների միջոցով։Այս տարի 8-րդ դասարանում սկսեց բարդանալ , արդեն սկսեցինք սովորել քիմիական հավասարումները📖 ,սկսզբում  շատ էի դժվարանում  մի փոքրիկ ժամանակահատված սկսեցի չսիրել 😐քիմիան դա տևեց կես ամիս , հետո ,որ արդեն ամեն ինչ հասկացա կսսեցի ավելի հավանել 😊քիմիա առական։Ընկեր Սուսանի հետ շատ լավ ժամանակ ենք անցկացրել դասերին , ճամբարին։ Ճամփորդել ենք 🏕️տարբեր հետաքրքիր վայրեր։Շատ հրաշալի անցան միջին դպրոցի քիմայի դասաժամերը , հույս ունեմ , որ ավագ դպրոցում ճիշտ է կբարդանա , բայց իր հետաքրքրությունը չի կորցնի։Միակ թերությունը այն է , որ հնարավոր է ավագ դպրոցում ընկեր Սուսանը մեր ուսուցիչը չլինի ☹️, բայց միևնույն է ես միշտ կհիշեմ միասին անցակցրած ժամանակը հետաքրքիր պահերը։

Մոլորակների քիմիական բաղադրությունը

Երկիր

Earth_Western_Hemisphere

Երկրի մթնոլորտային օդը մի շարք գազերի խառնուրդ է։ Նրա բաղադրության մեջ գերակշռում են ազոտը(N2) և թթվածինը (O2)։ Օդում պարունակվում են նաև չնչին քանակությամբ արգոն, ածխաթթու գազ, ջրածին, օզոն և այլ գազեր։ Առկա են նաև ջրային գոլորշիներ, սառույցի բյուրեղներ, ծխի և փոշու մասնիկներ, մանրէներ և այլն։

Continue reading “Մոլորակների քիմիական բաղադրությունը”

Նախագիծ՝Զատիկի ծեսը և քիմիան

Նպատակը՝

  1. Սովորողների մոտ զարգացնել ավանդույթների,ծեսերի  կատարման սովորույթները և ֆրանք դարձնել ուսումնական
  2. Նախագծերը առցանց ուսուցման ժամանակ դարձնել ընտանեկան
  3. Զարգացնել ինքնուրույն աշխատելու ունակությունը,մեդիակրթությունը
  4. Բացահայտել սննդային ներկերը,որոնք օգտագործվում են զատիկի ծեսի ժամանակ ձվերը ներկելու համար 

Ընթացքը մեկ շաբաթ
Սովորողներին առաջադրվող հարցեր՝

Continue reading “Նախագիծ՝Զատիկի ծեսը և քիմիան”

Թթվածին , Մթնոլորտի շերտերը

Մթնոլորտի շերտերը – Թարգմանություն

https://www.youtube.com/watch?v=3AD3chDtGu0

Թթվածին

Պարտադիր                                                                                                                         Թթվածնի անձնագրի կազմումը                                                                  

Թթվածնի տարածվածությունը երկրագնդի վրա 

Թթվածինը ամենատարածված տարրն է ամբողջ երկրագնդի վրա։ Թթվածինը ոչ միայն մեզ շրջապատող օդի մեջ է այլև շատ տեղերում։ Տոկոսային հարաբերությամբ այն կազմում է երկրագնդի 50%: Իսկ օդում 25%:

Գործնական աշխատանք`Օդի բաղադրության որոշումը·     

1774թվականին ֆրանսիացի գիտնական Անտուան Լավուազիեն փորձով բացահայտել է, որ օդի ծավալի մոտ 1/5մասը (21)  թթվածինն է, իսկ մոտ 4/5 մասը (78) ` ազոտ և այլ գազեր:  Նա առաջարկել է նաև օդի հիմնական բաղադրիչ մասերի անվանումները:

Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ

Այն ռեակցիաները, որոնք ընթանում են նյութերի բաղադրության մեջ առկա տարրերի ատոմների օքսիդացման աստիճանների փոփոխությամբ, անվանում են օքսիդացման-վերականգնման ռեակցիաներ:

Continue reading “Թթվածին , Մթնոլորտի շերտերը”

Քիմիական Ռեակցիաներ , հավասարումներ

Քիմիական հավասարումենրը, դրնաք քիմիական ռեակցիաների պայմանական գռառումներն են բանաձևերի և եթե անհրաժեշտ է գործակիցների միջոցով:

Քիմիական ռեակցիաների տեսակները 

  • Միացման – են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ  2 նյութից ստացվումն է 1 բարդ նյութ:

Continue reading “Քիմիական Ռեակցիաներ , հավասարումներ”

Քիմիական կապի տեսակները

1 տեսակի -Կովալենտ

Կովալենտ է կոչվում այն կապը , որը առաջանում է ոչ մետաղների ատոմների միջև ընդհանուր էլէեկտրոնային զույգի միջոցով։

Untitled

Ոչ բևեռային է կոչվում այն կապը , որը առաանում է միևնույն ոչ մետաղների ատոմների  միջև ընդհանուր էլ էլեկտրոնային զույգի միջոցով։

Բևեռային է կոչվում այն կապը , որը առաջանում է տարբեր ոչ մետաղների ատոմների միջև ընդհանուր էլեկտրոնային զույգի միջոցով։

 

Մետաղական կապ

Մետաղական է կոչվում այն կապը , որը առաջանում է մետաղների դրական իոնների և կորցված էլեկտրոնների միջև։

դւօյքնդ

Իոնային կապ

Իոնային է կոչվում այն կապը , որը առաջանում է մետաղների և ոչ մետաղների միջև , տարբեր լիցքավորված մետաղների միջև։Իոնները լիցքավորված մասնիկներն են , որոնք առաջանում են ատոմներից էլեկտրոններ կորցնելու կամ ընդհունեկլու ժամանակ,շերտը ավրտելու համար։,ետաղները կորցնում են ատոմներ , առաջացնում են դրական իոններ , իսկ ոչ մետաղները ընդհունում են ՝ առաջացնելով բացասական իոններ։