02.10.2019

 Հետևյալ գոյականաստեղծ ածանցներով կազմեք գոյականներ․

  • -ակ — տնակ, գետակ , առվակ , կարկանդակ , ավանակ
  • -ածո — չափածո, պահածո , դրածո 
  • -ան  — դերասան,երգահան , անտեր , անանուն
  • -անակ — ճոճանակ , ավանակ , չաչանակ 
  • -անի -ավագանի, երանի , ավագանի
  • -(ա) նոց — մրջնանոց, վզնոց  , ձեռնոց , 
  • -անք- հարգանք, տառապանք , ճամփորդանք , արշավանք , լավատեսանք

Continue reading “02.10.2019”

01.10.2019

150.Գտի՛ր սխալ գործածված բառերն ու բառակապակցաթյունները և ուղղի՛ր:

Բացի աղջկանից, բոլորն ուզում էին ուրիշ քաղաք տեղափոխվել: Սիրահարված եմ ձեր երկրին:
Հալվում, մաշվում էր հարազատ տան ու ընկերների կարոտից:
Կարոտում էր անգամ իրենց փողոցի ծառերին:
Ի՞նչ է նշանակում ընկերությանը դավաճանել:
Խոսքը վերաբերում է քեզ ու քո ցանկություններին:
Ինչպե՞ս ես վերաբերվում նրանց:
Քույրս երրորդ դասարան է:
Բաժակը ձեռքին էր, որ մտավ:
Մարսը աղքատ է ջրով:
Շատ լավ է տիրապետում անգլերենին:
Բացի այդ, ազատ ժամանակն ու արձակուրդն անցկացնում էր պրոֆեսորին ոչ սազական եղանակով:
Մուգ ակնոցների պատճառով աչքերդ չեմ տեսնում Continue reading “01.10.2019”