Հավանականություն, ժամանակ և սև խոռոչների ջերմությունը

 

Этюд шестой
Вероятность, время и теплота черных дыр
Հավանականություն, ժամանակ և սև խոռոչների ջերմությունը

Наряду с важнейшими теориями, о которых я уже говорил и которые описывают базовые составляющие мира, есть другой внушительный бастион физики, несколько отличающийся от остальных. К его воздвижению неожиданно привел единственный вопрос: что такое теплота?

Կարևորոգույն տեսությունների կողքին, որոնց մասին արդեն խոսել եմ և որոնք նկարագրում են աշխարհի հիքային բաղադրիչները, կա ֆիզիկայի մեկ այլ հսկա բերդ, որը տարբերվում է մյուսներից: Նրա կառուցմանը հանգեցրեց մի պարզ հարց՝ ի՞նչ է ջերմությունը: Continue reading “Հավանականություն, ժամանակ և սև խոռոչների ջերմությունը”

Գոյական անուն

Գոյական

Գոյական

110.Տրված գոյականները չորս խմբի բաժանի՛ր ըստ կազմության:

Մայրցամաք – բարդ, գոյություն – պարզ ածանցավոր, գետին- պարզ, ողբերգություն – բարդ ածանցավոր, գազան – պարզ, նախաճաշ – բարդ, ցնցում – պարզ, արտասահման – բարդ, ճամփա – պարզ, ուժ – պարզ, զոհ – պարզ, նավ – պարզ, նավահանգիստ – բարդ, նավակ – պարզ ածանցավոր, հայրենիք – պարզ ածանցավոր, վերադարձ- բարդ, մայրաքաղաք- բարդ, օտարամոլություն -բարդ ածանցավոր: Continue reading “Գոյական անուն”

22.05.2020

290.Կետադրի՛ր:

Նա տեսավ ցամաքին մի շատ գեղեցիկ ,մի շողշողուն ձուկ` հոգեվարքի մեջ թալիկ-թալիկ գալիս:
Մեծահամբավ բժիշկներն ու վհուկները եկան հավաքվեցին ​ քննելու համար արքայորդու ահավոր հիվանդությունր և բուժիչ հնար գտնելու:
1905 թվականի ամառը երեք ընկեր տղաներ Բաքվից եկել էին `Ալեքսանդրապոլ Արագած լեռան գագաթը բարձրանալու համար:
Փառատենչ իշխանը շարունակ դավեր է նյութել դրացի իշխանների դեմ`գրավելու նրանց սեփական  երկրներից մանր ու խոշոր հողամասեր:
Պաշարում է քաղաքը, բանակը զետեղում ամրակուռ պարիսպների շուրջ ,ինքն էլ նստում է արքայական վրանի մեջ `օր ու գիշեր դավեր որոճելով քաղաքին տիրանալու համար:

291․ Դերբայական դարձվածները երկրորդական նախադասություններ դարձրո´ւ և ստացածդ տեքստը տրվածի հետ համեմատի՛ր. ո՞րն  է` ա) ավելի հստակ, բ) ավելի խրթին, գ) ավելի գեղեցիկ:

Մենք` մեր երկրային պատկերացումների բեռի տակ կքված երկրային բնակիչներս, մի պահ դժվարանում ենք պատկերացնել առանց անիվների տրանսպորտի հնարավորությունը։  Անիվ չունեցող սահնակները շարժվում են ձյան վրայով։ Վիթխարի հզորության հողափոր մեքենան` քայլող էքսկավատորը, տեղից տեղ փոխադրվելիս մարդու կամ ձիու քայլելուն է նմանվում։

 

20․05․2020

Ընդգծված դերբայական դարձվածները վերածի՛ր երկրորդական նախադասությունների: Ո՞ր դերբայից ինչպիսի՞ դիմավոր ձևեր են ստացվում:

Շտապ եզրակացություն անելիս կարելի է սխալվել: – Կարելի է սխալվել շտապ եզրակացություն անելիս;
Բնության հավասարակշռությունը խախտելիս պետք է մտածել հետևանքի մասին: – Հետևանքի մասին Բնության հավասարակշռությունը խախտելիս պետք է մտածել ։
Երկրի ձգողության ազդեցության տակ գտնվող բեռր կախենք թելից: – Բեռը , որը գտնվում է երկրի ձգողության տակ կախենք թելից։

Բնության մեջ հավասարակշռության խախտումը վնաս է հասցնում  իրենց սխալները երբեմն շատ ուշ գիտակցող մարդկանց: – Բնության մեջ հավասարակշռության խախտումը վնաս է հասցնում այն մարդկանց , որոնք իրենց սխալները երբեմն շատ ուշ  են գիտակցում։ Continue reading “20․05․2020”

07․05․2020

1․ Բայերով արտահայտվում է գործողության կատարման եղանակ, այսինքն՝ խոսողի վերաբերմունքը գործողության նկատմամբ:

Այսպես՝
• մի դեպքում բայաձևերը ցույց են տալիս, ըստ խոսողի, իրականում, ստույգ կերպով կատարվող, կատարված կամ կատարելի գործողություն՝ գնում եմ, գնում էիր, գնացել են, գնացել էինք, գնալու ես, գնալու էին, գնացի և այլն. սա կոչվում է սահմանական եղանակ,
• մի այլ դեպքում՝ գործողության կատարման իղձ, ցանկություն՝ գնամ, գնայիք և այլն. սա ըղձական եղանակն է,
• մի ուրիշ դեպքում՝ ենթադրական գործողություն՝ կգնա, կգնայինք և այլն. սա ենթադրական եղանակն է,
• չորրորդ դեպքում՝ հարկադրական կամ անհրաժեշտական գործողություն՝ պիտի գնաս, պետք է գնային և այլն. սա հարկադրական եղանակն է,
• մի այլ դեպքում էլ՝ խոսակցին ուղղված հրաման, կարգադրության, խնդրանք՝ գնա՛, գնացե՛ք. սա հրամայական եղանակն է:

 

Письмо вождя индейского племени Ория /Հնդկական Օրիա ցեղի առաջնորդի նամակը

Живопись Разбитое сердце . Художник Анастасия Толкачева

Мне все равно, чем ты зарабатываешь себе на жизнь.

Я хочу знать, отчего болит твоё сердце. Смеешь ли ты мечтать о том, чтобы исполнилось твоё самое заветное желание?

Мне все равно, сколько тебе лет. Я хочу знать, можешь ли ты рискнуть и выглядеть смешным ради любви, ради мечты, ради приключения, которое люди называют жизнью. Continue reading “Письмо вождя индейского племени Ория /Հնդկական Օրիա ցեղի առաջնորդի նամակը”

Թարգմանություն /Երազանքներ

Как наши мечты сделать реальностью? - Она - TCH.ua

Вы замечали, как на день рождение малыши загадывают желания, слепо веря, что со дня на день, они исполнится? Они вырастают, превращаются в мужчин и женщин и желают уже иного.

 

Դուք նկատել եք , ինչպես են փոքր երեխաները իրենց ծննդյան օրը երազանք պահում աչքերը փակած , որ երազանքները այդդ օրից կկատարվեն:Նրանք մեծանում են դառնում են տղամարդ և կին  և երազում են արդեն լուրջ բաներ:

Лишь одно не меняется  Мы не загадываем, то, чего сами можем достичь.

Միայն մի բան չի փոխվում , մենք երբենք չենք երազում այնպիսիս բաներ , ինչեր ,որոնք որ կարում ենք կատարել:

Они необъятны, сногсшибательны, умопомрачительны. Все мечтают о том или ином.

Некоторые считают желание другого человека смешными.

Երազանքները շատ  հետաքրքիր են : Բոլորը երազում են այս կամ այն ​​մասին:Կան մարդիկ ,ովքեր ուրիշի երզանքը համարում են ծիծաղելի:

Бывает так, что-то, о чем мы мечтаем, другой человек уже достиг, или же просто он считает, что это ни та мечта, за которою, стоит бороться и которую, стоит беречь. Но мы едины в одном, как бы нам всем не было трудно в этом признаться, мы все о чем-то мечтаем и все чего-то желаем. Мы прячем свои мысли, желания и мечты в потаённые уголки нашей души, что бы никто о них ни знал.

Լինում է այնպես , որ ինչի մասին , որ մենք երազում ենք ,մյուսն արդեն հասել է , կամ արդեն ուղղակի համարում  է , որ դա երազանք չէ , որի համար  կարելի է պայքարել , ինչը  պետք է հաղթահարել:Բայց մենք ինչքան էլ , ու մեզ դժվար լինի չենք խոստովանում , մենք նույնպես երազում ենք :Մենք հավաքում ենք մեր մտքերը , երազանքները , ցանկությունները հոգու փոքրիկ անկյունուն , որպեսզի ոչ մեկ դրա մասին չիմանա:

Николаевцам рассказали, как правильно загадывать желания | СВІДОК.info

Мы боимся осуждения, насмешек. Боимся того, что кто-то сочтет нас все еще детьми. И хоть мы все отрицаем, что в нас живут еще мечты, и надежды, это как раз то, что нас объединяет. Мы все мечтаем….

Մենք վախենում ենք ծաղրանքներից ։Վախենում են նրանից , որ ինչ -ոչ մեկը  մեզ  դեռ երեխա կհամարի։Եվ չնայած մենք բոլորս ժխտում ենք, որ մեր մեջ դեռ երազանքներ են ապրում, և հույս, դա հենց այն է, ինչ միավորում է մեզ ։ Մենք բոլորս երազում երազում ենք։
Иногда, просыпаясь по утрам, я включаю музыку, и явственно представляю мое желание на яву. В эти пол часа, пока играют мои любимые мелодии, я переношусь в место, где все возможно. Где реальность ни граничит с фантазией, где я явственно ощущаю счастье. Где можно быть самой собой и не боятся быть не понятой. Но все же, спустя тридцать минут, я, открывая глаза возвращаюсь в реальность. И не смотря не на что, я продолжаю верить, что вот сегодня или быть может завтра мои тридцать минут воплотятся в жизнь.

Երբեմն առավոտյան արթնալանալուց ,ես երաժշտություն եմ միացնում և Եվ ակնհայտորեն ներկայացնում եմ իմ ցանկությունը:Այդ կես ժամում , երբ նվագում է իմ սիրելի երգերը , ես տեղափոխվում եմ մի այնպիսի  վայր , որտեղ ամեն ինչ հնարավոր է ։Երբ  իրականությունը չի համընկնում երևակայության հետ , որտեղ  երջանկութոյւն ես զգում։Որտեղ կարող ես լինել մենակ և ոչ մի բանից չվախենալ։Բայց մեկ է երեսուն րոպե հետո ես բացում եմ աչքերս և վերադառում  եմ իրականություն։Եվ առանց նայելու ես շարունակում եմ հավատալ , որ այսօր կամ վաղը իմ երեսուն րոպեն լցնում են կյանքս։

Все люди разные, у каждого из нас есть свои взгляды на веру, жизнь, любовь. У каждого из нас разные профессии разный жизненный путь. Но есть то, что объединяет всех нас… Эти тридцать минут и вера в то, что однажды они воплотятся в жизнь… 

Բոլոր մարդիկ տարբեր են , ամեն մեկի մոտ կա տարբեր մտածելակերպներ հավատքի , կյանքի , և սիրո մասին։Ամեն մեկը ունի տարբեր  մասնագիտություններ և տարբեր կյանքի  ճանապարհներ։Բայց կա մի բան , որը  մեզ բոլորիս միացնումէ , այդ երեսուն րոպեն հավատո այն  որ բոլոր երազանքները կկատարվեն։

Continue reading “Թարգմանություն /Երազանքներ”

25․04․2020

183․Տրված գոյականներից, ածականներից, դերանուններից, մակբայներից և ձայնարկություններից բայե՛ր կազմիր:

Ա. Ծաղիկ – ծաղկել, քար- քարանալ ,  անուն – անվանել, քարոզ, – քարոզել ձև- ձևանալ : – գոյականներ
Բ. Մեծ- մեծանալ, բարձր – բարձրանալ, կարմիր – կարմրել, տափակ – տափակել, սուր – սրել: – Ածականներ
Գ. Ոչինչ – ոչնչանալ, բոլոր – բոլորել, նույն – նույնանալ, ամբողջ – ամբողջանալ: – դերանուններ
Դ. Կրկին – կրկնել , արագ – արագել, դանդաղ – դնդաղել, հաճախ – հաճախել: – մակբայներ
Ե. Վա՜յ – վայել, մկըկը – մըկկկալ, տը՜զզ- տզզալ, թրը՛խկ – թրխկալ: Continue reading “25․04․2020”

ГОВОРИТЕ О ТОМ, ЧТО ВАС ВОЛНУЕТ / Ասեք նրա մասին, ինչը ձեզ անհագստացնում է

Говорите. Говорите о том, что вас волнует. Нет гарантий, что вас услышат. Что вас поймут, что нечто изменится, если вы откроете рот и проговорите свою боль словами. Но пробовать стоит потому, что ничего кроме попыток у нас и нет. Да, серьезно. Боль останется, а шанс что-то изменить уйдет. Из-за страха открыться и потерять другого, происходит регулярная, методичная потеря себя.

Ասեք ։ Ասեք նրա մասին , ինչը ձեզ անհագստացնում է ։Չկա երաշխիք , որ ձեզ կլսեն ։Որ ձեզ կհասկանան ,  որ մի բան կփոխվի ,եթե դուք բացեք ձեր բերանը և ասեք ձեր ցավը բառերով։Բայց փորձել պետք է ամեն մեկին , որ ոչինչ բացի փորձերից դուք չունեք էլ։Այո , լուրջ։Ցավը կմնա , իսկ փորձը կգնա մի բան փոխելու։Վախի պատճառով բացվել և կորցնել  ուրիշին , լինում է հաճախ։ Continue reading “ГОВОРИТЕ О ТОМ, ЧТО ВАС ВОЛНУЕТ / Ասեք նրա մասին, ինչը ձեզ անհագստացնում է”

Երբ հասկացա թե ինչքան են ինձ սիրում

Ճիշտն ասած կոնկրետ  այնպիսի դեպք չի եղել  , որ հասկացել եմ , թե ինչքան են ինձ սիրում , դա ես հասկանում եմ գրեթե ամեն օր։Հասկանում եմ նրանից , որ  ծնողներս և քույրս ամեն ինչ անում են իմ լավի համար :Ամեն օր զգում եմ սերը դպրոցում , ընտանիքում, երբ տեսնում եմ և կարոտս առնումեմ ընկերներիցս , ուսուցիչներիցս։Լինում են այնպիսի րոպեներ , երբ մտածում եմ , որ շրջապատում սիրված չէմ , բայց այդ միտքը շատ կարճ է տևում , որովհետև ինձ ապացուցում են իրենց արարքներով։Կարող եմ բերել հաճախ տեղի ունեցող դեպք , երբ ես հիվանդ եմ լինում զգում եմ սեր , շատ ուրախանում եմ , երբ ընկերներս ,բարեկամներս փորձում են մի բանով օգնել։Կան մարդիկ , ովքեր ուրիշ ձև են սերը փոխանցում , օրինակ լինում են ջղայն ուսուցիչներ , բայց նրանք ամեն ինչ անում են երեխաների լավի համար։Տարբեր մարդիկ իրենց սերը փոխանցում են տարբեր ձևերով։Մարդիկ կան , որ անում են այն մի փոքր ցավոտ ձևով , բայց մեկ է վերջում հասկանում ես , որ նրանք քո լավի ահմար են արել,կամ ամեն ինչ անում են , որ գոնե մի ձևի սեր փոխանցեն։Երբեք չմտածես , որ սիրված չես։