Հավասարաչափ արագացող շարժման ուսումնասիրումը և արագացման որոշումը

Աշխատանքի նպատակը ՝Չափել այն արագացումը ,որով շարժվում է գնդիկը թեք  ճոռով և ուսումնասիրել հավասարաչափ արագող շարժումը։

Անրհրաժեշտ սարքեր և նյութեր ՝  մետաղե ճոռ , պողպատե գնդիկ , վայրկենաչափ , պողպատե գլան , չափերիզ , ամրակալան թաթիկով ;

Աշխատանքի ընթացքը ՝ Հավաքեցի  նկարում պատկերված  փորձասարքը ՝ մետաղյա ճոռը ա ,ամրացրեցի ամրակալանի թաթիկին։Չափաժապեավենով չափեցի ճոռի երկարությունը , որը գնդիկի անցած S ճանապարհն է :Ճոռի տակ դրեցի մետաղե գլանը ։ Մետաղե գնդիկը ճոռի վերևի մասից բաց թողնելու պահին միացրեցի վայրկենաչափը , մինչև գնդիկի հարվածելը մետաղե գլանին , դա գնդիկի  S ճանապարհի անցնելու ժամանակամիջոցն է ։

Փորձը կրկնեցի  5 անգամ  վերջում հաշվեցի a միջինը։

A  աագացումն հաշվելու համար օգտագործում են հետևյալ բանաձևը ՝ A = 2S/t²

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s