Նյուտոնի օրենքները

1.Նյուտոնի առաջի օրենքի ձևակերպումը:

Մարմինը պահպանում է իր դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը , եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում կամ նրանց ազդեցությունները համակշռված են:


2.Բերել Նյուտոնի առաջի օրենքը հաստատող օրինակներ:

Անկարգելորդը վայրէջքի վերջում շարժվում է հավասարաչափ, որովհետև պարանների կողմից նրա վրա ազդող ուժը համակշռում է Երկրի ձգողության ուժին:
3.ինչ պայմաններում է մարմինը շարժվում ուղղագիծ հավասարաչափ:

Մարմինհ շարժվում է ուղղագիծ հավասարաչափ , եթե նրա վրա չեն ազդում ուժեր , կամ ուժերի համազորը զրո է :

4.Մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է:մարմինը շարժվում է,թե գտնվում է դադարի վիճակում:

Մարմինը գտնվում է դադարի վիճակում:
5.Ինչն է մարմնի արագության փոփոխության պատճառը:

Մարմինը իր արագությունը փոխում է , եթե նրա հրա ուժ է ազդում:
6.Նյուտոնի երկրորդ օրենքի ձևակերպումը,գրել բանաձևը

Մարմնի արագացումն ուղիղ համեմատական է մարմնի վրա ազդող ուժին և հակադարձ համեմատական է մարմնի զանգվածին:

a=f/m
7.Որ դեպքում է մարմինը շարժվում արագացմամբ:
8.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ
9.Նյուտոնի երրորդ օրենքի ձևակերպումը,գրել բանաձևը

Երկու մարմիններ միմյանց հետ փոխազդում են մոդուլով հավասար և հակառակ ուղղված ուժերով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s