Համաշխարհային պատմություն /Նոր ժամանակների քաղաքները / Տանը

Համեմատել միջնադարյան և նոր  ժամանակի քաղաքները:

Քաղաքները, որպես այդպիսին առաջացան դասական միջնադարում։ Վաղ միջնադարում Արևմտյան Եվրոպայում և Հռոմեական կայսրության շրջանից պահպանվել էին մի շարք քաղաքներ։ 

Նոր ժամանակի քաղաքները միջնադարյան քաղաքներից տաբերվում են իրենց նորաոճությամբ , տարբեր հետաքրքիր վայրերով , կառույցներով և տուրիստների թվաքանակով ։Հին ժամանակ այդքան տուրիստ չի եղել քաղաքներում։Բայց դա չի նշանակում , որ միջնադարում բոլոր քաղաքներ եղել են հնադրայն, եղել են նաև  նորաոճ քաղաքներ;Այսօր էլ , ոչ բոլոր քաղաքներն են զարգացած։

 

Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում մտավորականության դերը բարձրացավ:

 

Աղբյուրներ՝ դասագիրք Համաշխարհային պատմություն 8-րդ դասարան էջ 13-16

http://uchebnik-online.com/129/559.html  Նոր ժամանակների քաղաքները

 

Սեմյուել Մորզեի հեռագրական ապարատը

Լուսանկարչության գյուտը

Հագուստը 19-րդ դարից 20-րդ դարերի ընթացքում

Continue reading “Համաշխարհային պատմություն /Նոր ժամանակների քաղաքները / Տանը”

23-27 сентября / Урок 2 / Домашнее задание

Расскажите о какой-нибудь притче, которая  вас чему-то научила, преподала урок.

Я прочитала   причти о Соломоне  и мне очень понравились все его притчи.Но больше всего мне понравилось притча о  слепках.Притча мне учила тому , что не надо врать , потому что всё равно  через некоторое время узнают ты врёшь или нет.Очень интересная притча , всем советую читать.

Համբերանքի չիբուխը: Ավետիք Իսահակյան

Կարդալ պատմվածքը: Դուրս գրել քեզ անծանոթ բառերն ու բառարանի օգնությամբ բացատրել: (Արդի հայերենի բացատրական բառարան)

Չիբուխ – Ծխամորճ

 Քիրա-քյարվան

Չայդան –  Թեյաման

 Քուկ – 

Ջվալ –  պարկ

Արունքտերեր – 
Դուրս գրել Օհան ամու արտահայտած իմաստուն մտքերը։

«Մարդը կէրթա, աշխարքը կմնա»

 

 Պատմվածքը կարող եք կարդալ ՝ այստեղ։

Արևմտյան Եվրոպա / Գերմանիա

Դասի հղումը
Այլ հղումներ 1 2 3

Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:

Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի գլխավոր առանձնահատկությունը այն է որ գտնվում է Եվրոպայի կենտրոնում ։Դրա հետևանքով էլ այնտեղ են  հատվում ,մի կողմից Եվրոպայի արևմտյան և արևելյան,մյուս կողմից Միջերկրածովային և Սկանդինավյան շրջանները միմյանց կապող  ցամաքային,ջրային ,օդային և խողովակաշարային կարևոր ուղիները։ Continue reading “Արևմտյան Եվրոպա / Գերմանիա”

Անհայտ թելեր / Ստեփան Զորյան

Կարդացե՛ք պատմվածքը․ ձեզ համար անհասկանալի բառերը դո՛ւրս գրեք և բառարանի օգնությամբ բացատրե՛ք։ /Արդի հայերենի բացատրական բառարան/

Կենվոր – Վարձով կամ այլ պայմաններով ուրիշի տանը բնակվող

Քրեհ –  Continue reading “Անհայտ թելեր / Ստեփան Զորյան”

Բջիջներ և Հյուսվածքներ

Բջիջներ

Բջիջը բոլոր հայտնի կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքային, ֆունկցիոնալ և ժառանգական տարրական միավորն է, օժտված կենդանի նյութին բնորոշ հատկություններով, որոնք պահպանում ու փոխանցվում են հաջորդ սերունդներին։ Continue reading “Բջիջներ և Հյուսվածքներ”

Մարդ և հասարակություն

Մարդկանց մոտ ամեն օրը անցնում է հասարակության հետ։Հասարակությունը մարդկանց միավորումն է ։Եթե չլիներ հասարոկթյունը մենք չէիքն ունենա ընտանիք , ընկերներ։Դեռ ոչ ոք  հստակ չգիտի  մարդիկ ինչպես են առաջացել;Հասարակության մեջ կան զանազան խմբեր օրինակ՝ հարուստ և աղքատ մարդիկ , դասական կամ ռոք երգեր սիրող մարդի ,հարուստներ և աղքատներ և այլն ։Չնայած ,որ հասարակության մեջ լինում են տարբեր խմբեր  , բայց կառավարում է նույն  իշխանությունը։Անասնապահուտյուն ,տնտեսությունը , որսորդությունը նույնպես հասարակաությունէ , որովհետև այդ ամենով զբաղվում է մարդը և մարդը հասարակության մասնիկն է։

Inventions

Credit Cards

During the dawn of the 20th century, people paid for everything with cash.

The idea of credit cards started around 1950 by Ralph Schneider and Frank McNamara, founders of Diners Club, to consolidate multiple cards.

While technology continues to advance, the idea of paying for daily purchases with a card has now become the norm.

first credit card
Source: Lotus Head/Wikimedia

 Antibiotics

Antibiotics saved millions of lives by killing and inhibiting the growth of harmful bacteria.

Louis Pasteur and Robert Koch first described the Antibiosis (phenomena of antibiotic drug) in 1877.

In 1928, Alexander Fleming set the first leap in antibiotics by identifying penicillin, the chemical compound with antibiotic properties.

Throughout the 20th century, antibiotics spread rapidly and proved to be a major living improvement, fighting nearly every known form of infection and protecting peoples’ health.

medicine history
Source: TLSPAMG/Pixabay

Արտազատական և խառը գեղձեր

Էվոլյուցիայի ընթացքում մարդու օրգանիզմում ձևավորվել են հատուկ օրգաններ՝ գեղձեր, որոնցում առաջանում են կենսաբանական ակտիվ նյութեր և  ազդում օրգանների կենսագործունեության վրա։
Գոյության ունի գեղձերի 3 տեսակ՝ արտազատականներզատական և խառը։
Արտազատական գեղձերն ունեն ծորաններ, որոնցով նյութերն արտազատվում են մարմնի խոռոչների մեջ կամ մաշկի մակերևույթին:

Արտազատական գեղձերից են արցունքագեղձերը, թքագեղձերը,լյարդը, քրտնագեղձերը, ճարպագեղձերը և կաթնագեղձերը։

Continue reading “Արտազատական և խառը գեղձեր”

25.09.2019

Դժվարանալու դեպքում օգտվիր՝  Գոյական անուն    ուսումնական նյութից:

Գոյականի հոլովումը

124.Բացատրի´ր, թե ինչի՛ հիման վրա են խմբավորված գոյականները:

Ա. Երեխա, կատակ, ընկեր, դաշտ, այգի, ուղղություն:
Բ. Երեխայի(ն), կատակից, ընկերոջ(ը), դաշտով, այգում, ուղղությամբ:

Ա խմբի բառերը ուղիղ ձևով են գրված , իսկ  Բ խմբինները  հոլոված։

Continue reading “25.09.2019”