Գազի ճնշումը

Հայտնի է , որ գազի մոլեկուլներն անկանոն շարժվում են ։ Իրենց շարժման ընթացքում դրանք բախվում են միմյանց, ինպես նաև այն անոթի պատերին, որում գտնվում է գազը։

Գազի ճնշումն անոթի պատերի (գազի մեջ գտնվող մարմնի) վրա պայմանավորված է գազի մոլեկուլների հարվածներով։

Տվյալ զանգվածով գազի ծավալը մեծացնելիս մոլեկուլների թիվը յուրաքանչյուր 1սմ³ – ում փոքրանում է , դրանից փոքրանում է անոթի պատերին հարվածների թիվը ․գազի ճնշումը փոքրանում է ,  ստացվում է ,որ եթե անփոփոխ ենք թողում գազի ջերմաստիճանը և զանգվածը , գազում ճնշումը հակադարձ համեմատական է ծավալին։

p- ն կախված  է  v (ծավալ)  t(ջերմ․) m( ծավալ)

 

Դեպք 1

t և m անփոփոխ են։

Դեպք 2

Եթե m և v անփոփոխ են , ուրեմն t փոփոխվում է։

p ∼ t

 

Դեպք 3

Եթե t և v – անփոփոխ են

m – փոփոխական

p ∼ m

Պասկալի օրենք

Ճնշման հաղորդումը հեղուկներով և գազերով ։ Պասկալի օրենքը ։ Հեղուկի կամ գազի վրա գործադրվող ճնշումն առանց փոփոխության հաղորդվում է հեղուկի կամ գազի ծավալի յուրաքանչյուր կետին։

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s