Պինդ մարմինների , Հեղուկների և գազերի ճնշումը

Ուժի ազդեցության արդյունքը կախված է ոչ միայն դրա մոդուլից , այլև այլ մակերևույթի մակերեսից , որին ուղղահայաց ազդում է ուժը։

Այն մեծությունը , որը հավասար է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը այդ մակերևույթի մակերեսին կոչվում է ճնշում։

Ճնշումը = ուժ/մակերես = p=f/s

Բանաձևում F- մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժը 

p- ճնշում

S- Մակերևույթի մակերեսը

Դեպք I

Եթե ունենք երկու մարմիններ , որոնց մակերեսներն նշանակել ենք S1 և S2։

Եթե S1=S2

F1>F2

Ապա p>p2

Դեպք II

Եթե S1<S2

F1=F2

Այդ դեպքում P1>p2

 

Ճնշման միավոր 1 Պասկալն է ի  պատիվ ֆրանսիացի գիտնական Բլեզ Պասկալի։

Որպես Ճնշման միավոր ընդհունում են այն ճնշումը , որը գործադրում է 1Ն ուժը 1մ² մակերեսով մակերևույթի վրա ՝ այդ մակերևույթին ուղղահայաց ազդելով։

1Պա = 1 Ն/ մ²

1Պա ճնշում  է գործադրում 100 գ․զանգվածով կշռաքարը ՝ ուղղահայաց ազդելով 1մ²  մակերեսի վրա։

Մոտովորապես 1Պա ճնշում է գործադրում տետրի թուղթը ՝ ձեռքի ափին։

 

Ճնշման կիրառությունները

Կենսաբանության մեջ․

Զույգ կճղակավոր կենդանիների մոտ , ճահիճների կամ խոր ձյան  վրա քայլելիս , կճղակները բացվում  են (հետանում են իրարաից)։Դա մեծացնում է հենման  մակերեսը և ծիստ փոքրացնում է գործադրվող ճնշումը ։ Կենդանին չի խրվում ճահճի կամ ձյան մեջ։

Տեխնիկայում․

Անիվների փոխհարինումը թրթուրներին, մեծացնում է հենման մակերեսը և փոքրացնում է գետնի վրա մեքենայի գործադրած ճնշումը։Դրա հետևանքով մեքենան չի խրվում ձյան կամ Ճահիճների վրայով շարժվելիս։

Տները կառուցելիս հիմքերը լայն են անում,որի հետևանքով փոքրացնում է ճնշումը գետնի վրա։

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s