Նախագիծ 2 դաս 8

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գտե՛ք երկու շրջանագծերի իրարից ամենահեռու և իրար ամենամոտ կետերի հեռավորությունները, եթե շրջանագծերի շառավիղները 4 սմ և 5 սմ են, իսկ նրանց կենտրոնների հեռավորությունը 12 սմ է։

1)12+4+5=21

 

6) Ո՞ր թվանշանն է պետք ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի

ստացված քառանիշ թիվը՝ ա) բաժանվի 3-ի, բ) բաժանվի 9-ի։

2232

 

7) Ճի՞շտ են արդյոք հետևյալ պնդումները.

ա) Երկու զույգ թվեր չեն կարող փոխադարձաբար պարզ լինել

բ) Զույգ թիվը և կենտ թիվ փոխադարձաբար պարզ են։

 

ոչ

 

8) Զբոսաշրջիկը 6 ժամ հեծանիվով գնացել է 20 կմ/ժ արագությամբ

և մի քանի ժամ ավտոբուսով ՝ 50 կմ/ժ արագությամբ։ Քանի՞ ժամ է

զբոսաշրջիկը գնացել ավտոբուսով, եթե անցել է ընդամենը 320 կմ։

1)6×20=120

2)320-120=200

3)200:50=4

 

 

Նախագիծ 2 դաս 7

Լրացուցիչ(տանը)

5) Հայտնի է, որ 100 լամպից 5-ը խոտան են լինում։ Որքա՞ն է խոտան լամպ գնելու հավանականությունը։

 

5/100 – 1/20

 

6) Դպրոցում քննություն է։ Սեղանին 20 հարցատոմս է դրված։ Աշակերտը չի սովորել միայն մեկ հարցատոմսի հարցերը և շատ է ուզում, որ իրեն այդ հարցատոմսը չընկնի։ Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ նա երջանիկ հարցատոմս կվերցնի։

 

19/20

 

7) Եղանակի կանխատեսման համաձայն՝ հուլիսին 3 անձրևոտ օր է լինելու։ Որքա՞ն է հավանականությունը, որ հուլիսի 14-ը արևոտ օր կլինի։

 

1/2

 

8) Տուփում կա 8 կարմիր, 8 սպիտակ և 4 սև գնդիկ: Տուփից հանում են մի պատահական գնդիկ: Որքա՞ն է այն բանի հավանականությունը, որ գնդիկը կլինի`

ա) սպիտակ -8/20     բ) սև -4/20      գ) կարմիր-8/20