Letter to Santa

Dear Santa Claus.I wish you merry cristmas and a Happy new year.I wish all peoples happy and joy.Let everyone get good gifts from you․Let everyone’s dreams come true this year․I think that in this year, everything will change for the better.

Հաստատուն մագնիսներ

Մագնիսները, էլեկտրականացած մարմինների նման կարող են փոխազդել։ Դրանք փոխազդում են իրենց շուրջ գոյություն ունեցող մագնիսական դաշտերի միջոցով։
Մի մագնիսի մագնիսական դաշտն ազդում է մյուս մագնիսի վրա։ Եվ հակառակը՝ երկրորդ մագնիսի մագնիսական դաշտն էլ ազդում է առաջին մագնիսի վրա։
Երկաթը, կոբալտը, թուջը, պողպատը և մի քանի այլ համաձուլվածքներ մագնիսական երկաթաքարի ազդեցությամբ ձեռք են բերում մագնիսական հատկություններ և երկար ժամանակ պահպանում այն։
Այն մարմինները, որոնք երկար  ժամանակ պահպանում են իրենց մագնիսական հատկությունները, կոչվում են հաստատուն մագնիսներ կամ պարզապես մագնիսներ:
Նկարում պատկերված են հաստատուն, տարբեր ձևերի՝ ձողաձև, պայտաձև և խեցե մագնիսներ։
Մագնիսի այն մասերը, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն առավել ուժեղ է, անվանում են մագնիսական բևեռներ։ Մագնիսներն ունեն երկու բևեռ՝ հյուսիսային և հարավային։
Մագնիսի այն մասերը, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն առավել ուժեղ է, անվանում են մագնիսական բևեռներ։ Մագնիսներն ունեն երկու բևեռ՝ հյուսիսային և հարավային։

13 (դեկտեմբեր)

Ես կարդացի Սուրբ ծննդյան հեքիաթը։Ինձ դուր եկավ այդ  ստեղծագործությունը։Այս հեքիաթում պատմվում էր մի  երիտասարդ տղայի  մասին։Նա հովիվ էր։Հովիվը շատ ուժեղ էր։Երբ ինչ որ մի վայրի կենդանի վերցնում էր իր ոչխարներին,նա միանգամից հարձակվում էր  կենդանիների վրա և վերցնում էր իր կենդանիներին։Երբ մի օր նա իր հոտով գնացել էր արածացնելու կենդանիներին , նա հանդիպեց մի օձի,որը իր  չար աչքերով ուշադիր անյում էր հովիվին։Այդ ժամանակ նա աստծուն խնդրեց,որի իրեն օգնի ։Եվ աստված մի լույս ուղարկեց  ։Այդ լույսը հովիվին օգնեց։Ես այս հեքիաթից հասկացա,որ պետք է  հավատաս  աստծուն,որովհետև գոնե մի անգամ աստված քեզ կօգնի։

Նախագիծ 2 դաս 6

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հետիոտնը, որը գտնվում է քաղաքից 10 կմ հեռավորության վրա,

խճուղով հեռանում է քաղաքից 5 կմ/ժ արագությամբ։ Հետիոտնը

քաղաքից ի՞նչ հեռավորության վրա կլինի 2 ժ անց, 4 ժ անց, 6 ժ անց,

8 ժ անց։ Կազմե՛ք հետիոտնի շարժման աղյուսակը և գծե՛ք գրաֆիկը։

 

40,80,120,160

 

5) Գրե՛ք յոթ թվերի հաջորդականություն, որում՝

ա) առաջին թիվը 5-ն է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը 4-ով մեծ է նախորդից.

5,9,13,17,21,25,28

բ) առաջին թիվը 3-ն է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը 4 անգամ մեծ է նախորդից.

3,12,48,192,768,3072,12288

գ) առաջին թիվը 2187-ն է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը 3 անգամ փոքր է նախորդից.

2187,729,243,81,27,9,3

դ) առաջին թիվը 6-ն է, երկրորդը՝ 2-ը, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը հավասար է նախորդ երկուսի գումարին։

6,2,8,10,18,28,46

 

6) Եռանկյան կողմերի երկարությունները համեմատական են 6, 7, 9

թվերին։ Գտե՛ք եռանկյան կողմերի երկարությունները, եթե նրանցից ամենափոքրն ունի 12 սմ երկարություն։

12×6=72

12×7=84

12×9=108

 

7)* Գետի հոսանքի արագությունը 2 կմ/ժ է։ Նավակը, որի սեփական արագությունը 17 կմ/ժ է, 3 ժ լողացել է գետի հոսանքի ուղղությամբ և 4 ժ՝ հոսանքին հակառակ։ Քանի՞ կիլոմետր է անցել նավակը։

Ամանորյա մաղթանքներ

Մի մտածեք ,որ ոչինչ չունեք։Դուք ունեք ամեն ինչ ընտանիք ,դասարան ,ընկերներ,լավ դպրոց։Սուրբ ծննդյան լույսերը ավելի պայծառ չեն,քան ձեր սեփական լույսերը։