Մաթեմատիկա, Տնային առաջադրանքներ, Բոլոր նյութերը, Uncategorized

Նախագիծ 3 դաս 11

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.
ա) –3, –9 եւ –5, գ) –11, –7 եւ –12, ե) –21, –3 եւ –18,
բ) –1, –20 եւ –8, դ) –6, –9 եւ –10, զ) –4, –15 եւ –25։

Պատասխան-ա)-17. բ)-29 գ)-30 դ)-25 ե)-42 զ)-44

6) Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի տեսքով.
ա) –30, բ) –25, գ) –62, դ) –50, ե) –38։

Պատասխան-ա)-15+(-15) բ)-10+ (-15)
գ) -30+(-32) դ)-15 + (-35) ե)-19+(-19)

7) Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+3) + (–4), դ) (+15) + (–6), է) (–18) + (+7),
բ) (–11) + (+5), ե) (–8) + (+7), ը) (–21) + (+8),
գ) (–10) + (+3), զ) (+31) + (–10), թ) (+19) + (–12)։

ա)-1 բ)-6 գ) -7 դ) 9 ե)-1 զ)21 է)-11 ը)-13 թ) 7

8) Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ
անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։

+35 + (63)=+98=98

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s