Պատմություն

Նոյեմբերի 22-24 մեր պատմության դասերին մեզ հյուր էին եկել 9-րդ դասարանցիներ Սամվելը և Մարիամը: Նրանք մեզ պատմեցին Կորեայի և Ճապոնիայի մասին: Հետո մեզ հարցեր տվեցին,իսկ մենք պատասխանեցինք: Մենք շատ բաներ սովորեցինք  այդ երկրների մասին: Շատ կուզենայի, որ նրանք նորից գային մեզ մոտ: Շատ հետաքրքիր դասեր էին:

15 նոյեմբեր

1. Փակագծում արված թվականներն այնպե´ս գրիր, որ պատասխանեն ոչ թե քանի՞, այլ ո՞ր կամ ո՞րերորդ հարցին (ո՞ր ածանցով դարձրիր):
Օրինակ՝ (Հինգ) տարի է՝ դպրոց եմ գալիս: — Հինգերորդ տարին է՝ դպրոց եմ գալիս:

(Տասն)-Տասներորդ օր է, որ բակ չեմ իջել:
(Երեք)-Երրորդ դասարանցի քույրիկս երկու տարով փոքր է ինձ-
նից:
Երկիր թռչող յուրաքանչյուր (երկու) -երկրորդ նավն ինձ հյուրեր է բերում:
Խաղի (երեսունհինգ)-երեսունհինգերորդ րոպեում եղբայրս գոլ խփեց:
Մեկից սկսած յուրաքանչյուր (տասներկու) -տասներկուերորդ թիվն աոանց մնացորղի կբաժանվի տասներկուսի:
Յուրաքանչյուր (չորս) -չորորդ ամսվա (քսանութ)-քսանութերորդ օրը նվիրում էր աշխատանքսւյին սեղանն ու պահարանը կարգի բերելուն: Իմ (մեկ-առաջին ) գործը քեզ սիրով օգնելն է:
Կյանքի (ութսուներկու) տարում որոշեց հեծանիվ քշել:
2. Տրված առաջադրանքները կատարի´ր (եթե քո սենյակր չունես, ուղղակի քեզ սիրելի սենյակի մա­սին կարող ես գրել):
Մեկ-մեկ նկարագրի´ր, թե ի՞նչ կա սենյակում

Իմ սենյակում ,իմ սինթեզատորն է,մահճակալս,շորերս,զգեստապահարանս և մեր հեռախոսը;
Նկարագրի´ր, թե դրանք ինչպե՞ս են դասավորված:
Գրի´ր, թե դրանք ե՞րբ և ինչպե՞ս են օգտագործում:
Ես շորերս տեղ գնալուց եմ հագնում,քնում եմ մահճակալի վրա;
Դրանց նկատմամբ քո վերաբերմունբի մասին գրի´ր (սի­րում ես, օգտակար ես համարում, մանկությանդ, ինչ-որ դեպքի, ինչ- ֊որ մարդու հետ ես կապում և այլն):
Եսշատ եմ սիչում իմ շորերը;
Գրի´ր, թե այդ սենյակում ի՞նչ կուզենայիր ավելացնել, ին­չո՞ւ:
Ես ոչ մի բան չէի ուզենալ ավելացնել;

Գրի´ր այդ սենյակի (նաև նրանում եղած իրերի) մասին ու ուրիշների կարծիքը:
Ես իմ սենյակը շատ եմ սիրում և քույրիկս նույնպես;

Նախագիծ 3 դաս 20

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ նրանց ար-

տադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ ցանկացած երկու հարևան

թվերի արտադրյալը` դրական:

Ոչ

 

2) Գտե՛ք , թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի

ստացվի հավասարություն.

ա) | -4| = 4,       գ) | 0 | = 0,      ե) 6 · | 2 | – 2 = 10,

բ) 2 · | -4 | = 8,      դ) – |1  | = –1,      զ) 8 · | 0 | = 0։

 

 

3) Երկու թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող

են ունենալ արտադրիչները։

-,+

 

4) Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն

կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված

քարտեզում։

4320×1000=4320000

4320000×100=432000000

432000000:25000000=17․28

 

Լրացուցիչ(տանը)

5) Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ առաջին երկու

թվերի ար տադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ բոլոր երեքի

արտադրյալը ՝ դրական:

-30-20-10=0

 

6) Մի թիվ –1-ից մեծ է։ Պարտադի՞ր է, որ այն դրական թիվ լինի։

Ոչ ,որովհետև 0-ն ոչ բացասական է ,ոչ էլ դրական;

 

7) Մի քաղաքից մյուսը միաժամանակ ուղևորվեցին երկու մեքե նա-

ներ. առաջինի արագությունը 85 կմ/ժ էր, երկրորդինը՝ 70 կմ/ժ։

Երբ առաջին մեքենան տեղ հասավ, երկրորդին մնում էր անցնելու

30 կմ։ Գտե՛ք քաղաքների հեռավորությունը։

85-70=15

30:15=2

2×85=170

70×2=140

8)* Թոռնիկն այնքան ամսական է, քանի տարեկան որ պապն է։

պապն ու թոռնիկը միասին 91 տարեկան են։ քանի՞ տարեկան է

պապը, քանի՞ տարեկան՝ թոռնիկը։

84

Նախագիծ 3 դաս 19

Լրացուցիչ(տանը)

5) Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է

բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.

ա) –5, –6, –11, գ) +2, –10, +7, ե) +8, 0, –17,

բ) 0, –8, +12, դ) –16, –18, +20, զ) –6, –1, –19։

 

6) Եթե արտադրիչների քանակը զույգ թիվ է, կարո՞ղ է արդյոք արտադրյալը դրական թիվ լինել: Իսկ բացասակա՞ն: Բերե՛ք օրինակներ:

 

7 x 2=14

-7x-2=14

-7×2= -14

 

7) Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը՝ ընտրելով թվերի բազմա-

պատկման հարմար հաջորդականություն.

ա) (–8 ) · (–4 ) · (+2 ) · (–5 ) · (–7 ), գ) (–5 ) · (+6 ) · (–7 ) · (+4 ) · (–3 ),

բ) (–1 ) · (+1 ) · (–6 ) · (–14 ) · (+5 ), դ) (–7 ) · (+8 ) · (–9 ) · (+6 ) · (–1 )։

 

ա) 2240    բ ) -84    գ) -2520     դ) -3024

 

8) Որոշե՛ք, թե ինչ նշան կունենա չորս ամբողջ թվերի արտադրյալը,

եթե՝

ա) այդ թվերից երկուսը դրական են, երկուսը՝ բացասական – +

բ) այդ թվերից երեքը բացասական են, մեկը՝ դրական –  –

գ) այդ թվերից երեքը դրական են, մեկը՝ բացասական – +

Մարմինների էլեկտրականացումը

Դեռ հին ժամանակներից հայտնի էր, որ մի մարմինը մյուսով շփելիս՝ օրինակ, սաթը բրդով կամ ապակին մետաքսով, նրանք ձեռք են բերում այլ մարմիններ դեպի իրենց ձգելու հատկության:
Ակնհայտորեն երևում է նաև, որ ձգողության այդ ուժը բազմաթիվ անգամ գերազանցում է նույն մարմինների գրավիտացիոն փոխազդեցության ուժը: Այս նոր փոխազդեցությանն անվանում են էլեկտրական (հուներեն «էլեկտրոն» բառը նշանակում է սաթ), փոխազդող մարմիններին՝ էլեկտրականացած, իսկ պրոցեսը՝ էլեկտրականացում:

 

ՄՀ-ում էլեկտրական լիցքի միավորը Կուլոնն է. ի պատիվ Շառլ Կուլոնի,ով ձևակերպել է էլեկտրական լիցքերի փոխազդեցության օրենքը:
Նշանակում է գոյություն ունի երկու տեսակի էլեկտրական լիցք: Ամերիկացի ֆիզիկոս Բենջամին Ֆրանկլինի առաջարկով մետաքսով շփված ապակու վրա առաջացած լիցքն անվանեցին դրական և վերագրեցին

Նույն նշանի (կամ նույնանուն) լիցքեր ունեցող մարմինները փոխադարձաբար վանում են, իսկ հակառակ նշանի (կամ տատանուն) լիցքեր ունեցող մարմինները փոխադարձաբար ձգում են միմյանց:

Էլեկտրական փոխազդեցության ուժի գոյությունը պայմնավորված է մարմինների վրա ստատիկ լիցքերի առկայությամբ, այդ ուժի ուղղությանը՝ լիցքերի նշանով: Փորձը ցույց է տալիս, որ լիցքավորված մարմինների փոխազդեցության ուժի մեծությունը  կախված է նրանց լիցքերի մեծություններից և լիցքավորված մարմինների միջև եղած հեռավորությունից:

Last week

I have gone to Yerevan mall on Black Friday.I have trained Aikido. I have sung in choir. I have recorded in studio.I have played on the piano.I have spent my week perfect.

Իմ երազը

wp-image--602907651

Իմ առավոտը սկսվեց ,ես արթնացա և հիշեցի իմ երազը:Երազումս ես տեսել էի մեր քաղաքի էապագան:Մեր քաղաքի բոլոր ավտոմեքենաները առանց վարորդի էին և կարողանում էին թռչել:Մի սարք կար,մոտենում էիր նրան,ասում քո ուզած փողոցի անունը և նա քեզ ուղեկցում էր դեպի քո ուզեցած փողոցը:Ամբողջ քաղաքը պատվածէր կանաչով,նույնիսկ շենքերը չէին երևում,իսկ փողոցների երկայնքով ծիրանի և նռան ծաղկած ծառեր էին:Բոլոր մարդիկ քաղաքում տեղից տեղ էին գնում քայլելու հեծանիվներով և օդապարիկներով :Խանութներում չկային վաճառողներ ,բոլորը ռոբոտներ էին:Շատ կուզենաի,որ այս ամենը իրականաություն լիներ:

Հեղուկներում և գազերում մարմինը հրող ուժը

Առօրյայից գիտենք, որ որոշ մարմիններ լողում են ջրի մակերևույթին, իսկ մյուսները սուզվում են ջրի մեջ։ Եթե փորձեք ջրի մեջ մցնել թենիսի գնդակը կամ խցանի կտորը, կզգանք ջրի դիմադրությունը։ Երբ ձեռքը հեռացնենք, այդ մարմինները դուրս կգան ջրի մակերևույթ։ Դա վկայում է, որ ջրում լցրած մարմնի վրա ազդում է ինչ որ ուժ, որը նրան դուրս է հրում ջրից։

 

Ջերմային էներգիայի աղբյուրները

Ցնկացած ջերմային երևույթի ժամանակ մարմինները ստանում կամ տալիս են որոշակի քանակությամբ ջերմային էներգիա՝ ջերմություն:

Ջերմությունը կյանքի անհրաժեշտ պայմաններից է։ Ջերմության Գլխավոր աղբյուրն Արեգակն է։ Դուք գիտեք, որ արեգակնային էներգիան անհրաժեշտ է բույսերի սնման համար: Այդ էներգիայի շնորհիվ է, որ բույսերն իրականացնում են լուսասինթեզ և ջրից ու ածխաթթու գազից ստանում իրենց անհրաժեշտ նյութեր:Արեգակը նաև ճառագայթում է ջերմային էներգիա: Արեգակն ու Երկիրն իրարից անջատված են դատարկ տարածությունով, սակայն դա չի խանգարում, որ Արեգակի ջերմությունը հասնի Երկիր: Արեգակի ջերմային էներգիան տեղափոխվում է ճառագայթմամբ: Մարդը տարբեր նպատակներով ջերմություն ստանալու համար օգտագործում է այնպիսի վառելանյութեր, ինչպիսիք են նավթը, բնական գազը, քարածուխը, տորֆը, փայտը և այլն։ Ջերմային էներգիայի այս աղբյուրներն առաջացել են հազարամյակների ընթացքում մեռած կենդանի օրգանիզմների և նրանց արգասիքների քայքայումից: Դրանց պաշարները գտնվում են Երկրի ընդերքում և բնականաբարսահմանափակ են: Ջերմային էներգիայի այս աղբյուրներից օգտվելիս դրանց այրման ընթացքում առաջանում են վնասակար գազեր, մոխիր, մուր, որոնք, անցնելով մթնոլորտ, աղտոտում են այն և վտանգ հանդիսանում կենդանի օրգանիզմների համար: Այս վառելանյութերից Բնապահպանական առումով համեմատաբար մաքուր է բնական գազը: Այն օգտագործվում է տարբեր նպատակներով՝ բնակարանների տաքացման համար, գազօջախների, ավտոմեքենաների, ջերմաէլեկտրակայաններիվ աշխատանքի համար: