Ճամփորդություն դեպի Երևանի պատմության թանգարան

Մենք  երեկ գնացել էինք Պատմության թանգարան:Մինչ գնալը մենք ուսումնասիրել էինք Երևանը: Continue reading “Ճամփորդություն դեպի Երևանի պատմության թանգարան”

Next week I will go …..

Next week  i will go to  the zoo with my mother and sister.We will give animals some food.Then we will come home.My sister and i will  do our homeworks.Then i will go to have lunch .Ofter lunch i will go too look in stars and moon.Ofter looking I will go to bed.

Անհատական ուսումնական պլան.փետրվար-մայիս

​Ընտրությամբ գործունեություն-Լրագրող

Մարզական ակումբ- Տրիատլոն

Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում- նշում եք այն լրացուցիչ կրթությունը, որը իրականացում եք դպրոցում-շախմատ,երգչախումբ (մայր դպրոց)

Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս- նշում եք այն լրացուցիչ պարապմունքները, որին հաճախում եք դպրոցից դուրս, նշեք օրը, ժամը, տեղը, բնույթը-ես չեմ հաճախում լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս: 


Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս-  նշում եք այն լրացուցիչ պարապմունքները, որին հաճախում եք դպրոցից դուրս, նշեք օրը, ժամը, տեղը, բնույթը-ես չեմ հաճախում լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս: 

Լող և հեծանիվ- նշում եք իմացության աստիճանը, որքանո՞վ եք տիրապետում-Լողը լավ տիրապետում եմ բայց հեծանիվը միջին :

Աշխատող սովորող- նշում եք, արդյոք որևէ աշխատանք կատարում եք՝ կամավորական, կամ այլ…..-Ծաղիկներն եմ ջրում