Հովհաննես Թումանյանի առաջին բանաստեղծությունը

Բարի գալուստ իմ մեդիամոլորակ

Հոգուս հատոր,
Սրտիս կտոր,
Դասիս համար
Դու մի հոգար:
Թե կան դասեր
Կա նաև սեր,
Եվ ի՞նչ զարմանք
Իմ աղավնյակ,
Որ կենդանի
Մի պատանի
Սերը սրտում
Դաս է սերտում…

 

View original post

ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹԸ /Հովհաննես թումանյանի մշակմամբ/

Բարի գալուստ իմ մեդիամոլորակ

1

Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
Թնդում էր նրա հռչակն ահարկու,
Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.
Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։

View original post 4,804 more words